Test odległościomierzy

Przyrząd DUS 20 plus na pierwszy rzut oka różni się od poprzedniego modelu tylko srebrnym obramowaniem czytnika. Dopiero po uważniejszym przyjrzeniu się klawiaturze zauważamy, że ma ona inny układ przycisków. Czerwonym włącza się aparat, sąsiednim zaś – z symbolami odcinka, kwadratu i sześcianu – włącza się, odpowiednio, funkcje pomiaru długości, powierzchni i objętości. Urządzenie ma ponadto funkcje zapamiętywania wyników, obsługiwane podobnie jak w elektronicznym kalkulatorze.
Najważniejszą funkcją wyróżniającą nowy DUS 20 plus jest laserowe światło prowadzące. Siedem punktów wyznaczanych laserowymi promieniami wyznacza dokładnie na ścianie płaszczyznę pomiaru. W ten sposób z łatwością można stwierdzić, co jest mierzone i zapobiec popełnianiu błędów.
Zasada działania pozostała ta sama co dawniej: urządzenie pomiarowe wysyła niesłyszalny sygnał ultradźwiękowy, który odbija się od ściany i po powrocie jest analizowany przez odbiornik. Na podstawie czasu, który upłynął od momentu wysłania i odbioru sygnału, aparat oblicza odległość mierzoną w centymetrach.
Dokładność przy normalnych temperaturach pokojowych wynosi 5 procent. Ponieważ prędkość rozchodzenia się dźwięku zmienia się w zależności od temperatury powietrza, należy unikać dużych zmian temperatury w trakcie jednego pomiaru. Również wiatr może zniekształcić sygnał ultradźwiękowy. Dlatego urządzenie jest mniej przydatne do pomiarów prowadzonych na zewnątrz pomieszczeń. Odległościomierz ultradźwiękowy jest teraz prostszy w obsłudze, ma większe zasięg i dokładność. Laserowe światło prowadzące dokładnie wskazuje pole pomiaru, zapobiegając w znacznym stopniu powstawaniu błędów.
Pole pomiaru wraz ze wzrostem odległości rośnie. Pomiar może zostać zakłócony przez meble i ruchy powietrza (wiatr). Ekran nie jest podświetlany. DUS 20 plus nadaje się do pomiarów, które nie muszą być wykonane z dokładnością co do milimetra.


 

odleglosciomierz

1. Przy pomiarze kubatury pomieszczenia trzeba zmierzyć jego długość, szerokość i wysokość, a DLE 60 sam oblicza i podaje wynik końcowy.
2. Możliwe jest też pośrednie wyliczanie odległości na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Aparat na podstawie pomiaru dwóch boków
trójkąta prostokątnego automatycznie oblicza długość trzeciego.
3. Mierząc boki i przekątne podłogi, sprawdzamy, czy wszystkie kąty są proste.
4. Przy pomiarach dłuższych odcinków korzystamy ze i pomocniczego ekranu.

Pomiary szybsze i dokładniejsze umożliwia odległościomierz laserowy. Dotychczas najtańszym urządzeniem tego typu był DLE 30 plus Boscha. Jednak jego maksymalny zasięg (30 m) był mniejszy niż w droższych modelach.  DLE 60 już im nie ustępuje. Dzięki ulepszonej laserowej diodzie i optyce można mierzyć, w zależności od powierzchni, odległości do 60 metrów.
W odróżnieniu od przyrządów ultradźwiękowych, DLE 60 mierzy odległości promieniem laserowym o dużej dokładności, pozwalającej na korzystanie z podziałki milimetrowej.
Standardowa dokładność pomiaru wynosi 3 mm. Temperatura i wiatr w trakcie pomiarów na zewnątrz pomieszczeń nie mają wpływu na światło lasera. Przeszkadza jedynie mocne promieniowanie słoneczne, ponieważ ogranicza ono widoczność małego laserowego punktu, zwłaszcza przy dużych odległościach, co może zmniejszać praktyczny zasięg dokonywanych pomiarów. Dlatego do zewnętrznych pomiarów dużych odległości w świetle słonecznym producent przewidział ekran pomocniczy i specjalne okulary laserowe.
Obsługa urządzenia Bosch DLE 60 jest bardzo łatwa. Przy
pomocy pięciu przycisków funkcyjnych można wybrać odpowiedni tryb pomiarów: długości, powierzchni, kubatury, a także bezpośredni lub pośredni (na podstawie twierdzenia Pitagorasa). Duży czerwony przycisk uaktywnia wiązkę laserową, a ponowne jego naciśnięcie jest poleceniem realizacji pomiaru. W trakcie pomiarów powierzchni i kubatury, na ekranie są wyświetlane najpierw długości mierzonych odcinków, a potem samoczynnie obliczony wynik. Do mierzenia przekątnych pomieszczenia służy prosty druciany uchwyt z zatrzaskiem. Przy pomiarach dokonywanych z jego użyciem do wyniku trzeba doliczyć 40 mm.
Precyzyjny odległościomierz laserowy z zakresem pomiaru od 30 cm do 60 m. Prosty w obsłudze. Wybrana opcja pomiarowa jest włączana jednym z pięciu czytelnie oznaczonych przycisków. Oświetlenie czytnika.
Brak funkcji kalkulacyjnej i zapamiętywania, będących standardowym wyposażeniem konkurencyjnych urządzeń tego typu. Odległości mogą być liczone wyłącznie od tylnej krawędzi aparatu. Osadzenie na statywie wymaga zastosowania pośredniego uchwytu dostarczanego na specjalne zamówienie jako wyposażenie dodatkowe.
Urządzenie może być bardzo pomocne przy pracach budowlanych i renowacyjnych. Umożliwia jednoosobowe dokonywanie szybkich i precyzyjnych pomiarów także przy większych odległościach.