Rak bakteryjny drzew owocowych

Rak bakteryjny drzew owocowych – atakuje przede wszystkim drzewa pestkowe. Na pędach, gałęziach, konarach i pniach występują nekrozy i zrakowacenia, prowadzące do nagłego lub przewlekłego zamierania drzew. Zamieraniu towarzyszy obfite gumowanie. Czasami obumierają kwiaty i gniją zawiązki owocowe. Na drzewach słabiej porażonych należy wycinać obumierające pędy, gałęzie lub konary (rany po cięciu smaruje się Funabenem 3), a przy silnym porażeniu w rozwidleniach konarów lub pnia pozostaje wykarczowanie i spalenie całego drzewa.