Przygotowanie drzew do przesadzania cz.3

W razie stosowania ziemi niezbyt luźnej lub przygotowywania bardzo dużych drzew na dno wykopanego rowka należy nasypać około 5 cm grubego piasku, żwiru lub podobnego materiału i ustawić nad ndm, przed nasypaniem ziemi, sączki ceramiczne lub inne, wysokości zbliżonej do wysokości bryły. Zadaniem sączków jest ułatwianie dostępu i wymiany powietrza.

Tworzenie się dużej liczby korzeni, które będą przerastać substrat, możliwe jest tylko pod warunkiem utrzymywania w nim dostatecznej wilgotności. W razie zasuszenia całego wnętrza bryły korzenie nie będą się w niej rozwijały, a położone niżej będą się kierowały ku dołowi. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać podlewania drzewa w odstępach przynajmniej tygodniowych.

Jeżeli w okresie lata nie można zapewnić drzewu dostatecznej ilości wody przez podlewanie, należy zastosować środki zmniejszające straty wody wskutek parowania powierzchni gleby i transpiracji drzewa. W 'tym celu należy przede wszystkim wyłożyć powierzchnię gleby wokół drzewa warstwą ściółki na możliwie dużej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zachwaszczania tej powierzchni. Ponadto pień drzewa należy owinąć podwójnie tkanina, jutową w celu osłonięcia przed działaniem promieni słonecznych i nagrzewaniem. Następnym środkiem ograniczającym transpirację jest skrócenie lub usunięcie w koronie drzewa 30-50% gałęzi, których grubość nie przekracza 2 cm. Cięcie grubszych gałęzi powoduje powstawanie większych ran. Cięcie nie powinno naruszyć pokroju rośliny i dlatego powinno obejmować równomiernie całą koronę. Powierzchnię ran należy posmarować pastą Funaben 3 lub smołą sadowniczą. Drzewa przygotowane w opisany sposób powinny być przesadzane możliwie wcześnie na jesieni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *