Choroby roślin sadowniczych

grzyby, bakterie i wirusy, powodujące najczęściej plamistości, dziurkowatości, zgorzele oraz różne mozaiki i gumowatości, prowadzące przez wcześniejsze opadanie liści, zamieranie kwiatów, pędów, a nawet całych gałęzi do spadku plonowania lub jego zaniku, a czasami nawet zamierania całych roślin. Choroby roślin sadowniczych występują silniej na drzewach słabo odżywionych, zacienionych i opanowanych przez szkodniki.