Byliny

bylinyByliny – Rośliny zielne wieloletnie, zimujące w gruncie w postaci rozet liści, korzeni, kłączy, bulw lub cebul noszą nazwę bylin. Niektóre ich gatunki, wywodzące się z rejonów o łagodnych zimach, są bardzo wrażliwe na mróz; przez zimę przechowuje się je w pomieszczeniach. Do tego celu dobrze nadają się piwnice, w których temperatura wynosi 2…10°C. Bulwy dalii, mieczyków i begonii przesypuje się suchym torfem, a pantofelników, pelargonii i koleusów przechowuje w stanie zasuszonym w doniczkach, w jasnym miejscu. Pielęgnacja bylin polega na odchwa-szczaniu, spulchnianiu gleby, nawożeniu kompostem, obornikiem, a rzadziej słabym roztworem nawozów mineralnych, okrywaniu na zimę niektórych gatunków. Przesadza się je co 3…4 lata, jeśli zachodzi taka konieczność, bo byliny są długowieczne. Świadczą o tym 70-letnie narcyzy, szachownice i śnieżyce, które rosną i obficie kwitną na tym samym miejscu. Ważne jest tylko zapewnienie im odpowiedniego stanowiska.