PRODUKCJA SADZONEK MALIN

malinaPRODUKCJA SADZONEK MALIN
Plantacje mateczne malin najlepiej jest zakładać na glebach żyznych, średnio zwięzłych, przewiewnych i o dużej pojemności wodnej.
Nie wolno zakładać mateczników w pobliżu malin dziko rosnących i plantacji produkcyjnych.
Przed założeniem plantacji glebę nawozi się obornikiem o ilości 40-501, fosforem w dawce 40-60 kg i potasem 100-150 kg czystego składnika na 1 ha. Odległości między rzędami na plantacjach matecznych powinny wynosić 3-4 m, zaś między roślinami w rzędzie 50-60 cm. Na plantacjach wieloodmianowych odległości między odmianami powinny wynosić około 5 m, dla zabezpieczenia przed zamieszaniem odmian.
Plantacje mateczne najlepiej zakładać jesienią. Posadzone rośliny (sadzimy 5 cm głębiej, niż rosły przedtem) należy natychmiast przyciąć nad powierzchnią gleby, a szyjki korzeniowe obsypać ziemią. Wiosną kopczyki rozgarnia się i przed planetowaniem wysiewa się nawozy azotowe. Coroczna dawka azotu w czystym składniku wynosi około 80 kg/ha. Nawożenie potasem i fosforem stosuje się co 3-4 lata, w dawkach zalecanych przed założeniem plantacji. Na plantacjach matecznych malin glebę w czystości najlepiej jest utrzymać przy użyciu herbicydów.
Jesienią pierwszego roku wszystkie pędy wycina się na 2-3 cm poniżej powierzchni gleby. W latach następnych silnie wyrośnięte pędy odpowiadające wymaganiom normy wykopuje się, a następnie sortuje i po związaniu w pęczki przeznacza na sprzedaż. Pędy wycięte bez korzeni należy co roku zebrać i spalić.
Na plantacjach matecznych nie zostawia się pędów owocujących. Dzięki temu można stosować bardzo intensywny program ochrony bez obawy zatrucia ludzi.
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na stan zdrowotny sadzonek. Najgroźniejszą chorobą grzybową malin jest zamieranie pędów malin. Występowanie choroby ogranicza się przez opryskiwanie Euparenem (0,25%) lubTopsinem M (0,1%). Te środki chemiczne zwalczają również drugą chorobę – antraknozę malin, na plantacjach malin bardzo groźne są takie choroby wirusowe jak: żółta plamistość liści maliny i mozaika maliny; jeżeli porażą one więcej niż 3% roślin, cała odmiana ulega dyskwalifikacji. Na plantacjach malin mogą wystąpić groźne szkodniki jak: pryszczarek namaliniak łodygowy, przędziorek chmielowiec i mszyce, których zwalczanie należy przeprowadzać zgodnie z terminarzem ochrony plantacji malin.