PRODUKCJA KRZEWÓW LESZCZYNY I WINOROŚLI

leszczynaPRODUKCJA KRZEWÓW LESZCZYNY
Krzewy leszczyny rozmnaża się przez odkłady poziome lub pionowe. Rośliny mateczne sadzi się w rzędy odległe od siebie o 2,0-2,5 m, a w rzędach mniej więcej co 1,0 m. Odkłady poziome wykonuje się w trzecim lub czwartym roku, przyginając w tym celu pędy starsze. Z poziomo położonych pędów wyrastają pionowo młode pędy, które z chwilą osiągnięcia wysokości 15-20 cm obsypuje się ziemią. Odkłady pionowe otrzymuje się przez bardzo silne przycięcie roślin matecznych na wysokości 3-4 oczek. Z pozostających nad ziemią czopów wyrastają młode pędy, które obsypuje się ziemią. Dalsza pielęgnacja odkładów poziomych i pionowych jest taka sama, jak podkładek wegetatywnych dla drzew owocowych.
Ukorzenione pędy (odkłady) sadzi się po skróceniu na jeden lub dwa lata do szkółki. Po osiągnięciu wymiarów określonych normą krzewy leszczyny wykopuje się i przeznacza do sprzedaży.

PRODUKCJA KRZEWÓW WINOROŚLI
Krzewy winorośli rozmnaża się najczęściej przez sadzonki zdrewniałe, 2-3-oczkowe. Przygotowuje się je z pędów ściętych późną jesienią przed mrozami. Sadzonki te przechowuje się w przechowalni zasypane wilgotnym piaskiem i w połowie kwietnia wysadza się do szkółki. Po jednym roku uprawy ukorzenione rośliny osiągają wymiary określone normą.
Winorośl można rozmnażać ponadto przez sadzonki zielne, odkłady, a także przez szczepienie na wytypowanych podkładkach.