PRODUKCJA KRZEWÓW AGRESTU

PRODUKCJA KRZEWÓW AGRESTU – Agrest rozmnaża się najczęściej przez odkłady pionowe i poziome. Z dobrymi wynikami można też go rozmnażać przez sadzonki zielne. Rozmnażając przez odkłady pionowe (kopczykowanie) lub poziome na rośliny mateczne przeznacza się zwykle krzewy dwuletnie. W trzecim roku rośliny przeznaczone do rozmnażania przez kopczykowanie przycina się krótko nad ziemią na 2-3 oczka, pozostawiając jeden pęd nie przycięty. Z silnie przyciętych roślin wyrastają nowe pędy, które po osiągnięciu wysokości 12-15 cm obsypuje się ziemią. Przy rozmnażaniu przez odkłady poziome jednoroczne pędy skraca się o jedną czwartą ich długości, a następnie układa wzdłuż rzędów. Z takich odkładów wyrastają pędy pionowe, które po osiągnięciu wysokości 12-15 cm obsypuje się ziemią. Dalsza pielęgnacja rosnących pędów jest taka sama jak w matecznikach podkładek wegetatywnych jabłoni. Z jednej rośliny matecznej dobrze pielęgnowanej otrzymuje się 6-10, a niekiedy i więcej ukorzenionych odkładów. Ukorzenione odkłady po odcięciu i posortowaniu wysadza się na 1 lub 2 lata do szkółki krzewów owocowych. Sadzi się jesienią w rozstawie 100×20 cm, a wiosną przycina się na 2-3 oczka dalsza pielęgnacja, uprawa gleby i nawożenie -jak w szkółce podkładek do okulizacji.