WYKOPYWANIE, SORTOWANIE I PRZYGOTOWANIE DRZEWEK DO SPRZEDAŻY

Przed przystąpieniem do wykopywania drzewek należy usunąć liście. Najczęściej robi się to ręcznie. W czasie osmykiwania liści należy uważać, aby nie wyłamać pąków i młodych gałązek. Po zakończonym osmykiwaniu zaleca się profilaktycznie opryskać drzewka Topsinem M w stężeniu 0,1%.
Drzewka wykopuje się ręcznie lub specjalnymi pługami traktorowymi. W dużych szkółkach drzewka wykopuje się niemal wyłącznie przy użyciu pługów. Podcięte drzewka robotnicy wyciągają z gleby. W zależności od organizacji pracy drzewka po wyciągnięciu sortuje się, a następnie wiąże w pęczki po 10 sztuk i układa w uprzednio wyorane pługiem traktorowym bruzdy. Tak ułożone wiązki drzewek zasypuje się pługiem ciągnikowym. Tymczasowo zadołowane drzewka pozostają w szkółce aż do czasu odbioru ich przez nabywców. W szkółkach dysponujących dużymi halami dość często przywozi się tam powiązane drzewka i układa poziomo w oddzielne bloki odmianowe. System korzeniowy drzewek do czasu ich odbioru jest wtedy utrzymywany w warunkach wysokiej wilgotności przez częste zraszanie wodą.
Wiązki drzewek przeznaczonych do zakładania dużych sadów powinny być zaopatrzone w dwie etykiety. Natomiast w wiązkach do sprzedaży detalicznej powinny być etykietowane poszczególne drzewka.