Pakowanie i transport drzewek

PAKOWANIE I TRANSPORT
Do przesyłek drobnicowych wiązki drzewek powinny być zapakowane w baloty. Między korzenie drzewek należy włożyć materiał zapobiegający ich wysychaniu, np. wilgotny mech, torf, a między gałązki materiał zabezpieczający przed złamaniem. Opakowanie powinno chronić drzewka przed wyschnięciem, przemarznięciem lub innymi uszkodzeniami. Baloty należy zapakować w słomę, trzcinę lub podobny materiał i związać drutem, sznurkiem lub wikliną.
Większe partie drzewek można przewozić samochodami lub koleją bez pakowania w baloty.
Dla zabezpieczenia systemu korzeniowego drzewek przed przeschnięciem, samochody przeznaczone do przewożenia materiału szkółkarskiego powinny być wy-ściółkowane wilgotną słomą. Wiązki drzewek najczęściej układa się poziomo. Przy układaniu kilku warstw wskazane jest przekładanie co trzeciej warstwy wilgotną słomą. Po skończonym ładowaniu górną warstwę należy przykryć wilgotną słomą, a następnie zabezpieczyć ją przed znoszeniem przez wiatr. Zwykły transport drzewek bez obawy uszkodzenia korzeni przez jesienne przymrozki może być prowadzony tylko wówczas, gdy temperatura powietrza znajduje się powyżej 0°C. Przy
temperaturach powietrza poniżej 0°C drzewka należy przewozić w samochodach-chłodniach odpowiednio izolowanych od temperatury zewnętrznej.