Cięcia zwiększające efekt kwitnienia

Cięcia zwiększające efekt kwitnienia. W celu zwiększenia efektu kwitnienia najczęściej stosuje się usuwanie starszych pędów i gałęzi, które nadmiernie zagęszczając krzew powodują, że kwiaty pojawiające się zwykłe na pędach jednorocznych lub dwuletnich są mniej okazałe, często drobniejsze i w mniejszej …

Cięcia kształtujące konstrukcję korony drzewa

Cięcia kształtujące konstrukcję korony drzewa. Korona drzewa jest układem gałęzi i konarów wzajemnie ze sobą powiązanych i wykazujących określone właściwości mechaniczne. Podstawową właściwością wymaganą od każdego drzewa jest dostateczna wytrzymałość mechaniczna na działanie różnych obciążeń. Jedną z najważniejszych jest wytrzymałość …

Cięcia formujące pokrój drzewa i krzewy

Cięcia formujące pokrój. Ten rodzaj cięcia stosuje się w celu kształtowania pokroju naturalnego lub całkowicie sztucznego.
W pierwszym wypadku stosuje się tylko cięcie korygujące pewne powstałe zniekształcenia lub cięcie zapobiegające powstawaniu zniekształceń. W razie dużych zniekształceń, występujących na przykład u …