Sposoby zabezpieczenia bryły korzeniowej cz.2

Innym sposobem zabezpieczenia bryły jest owijanie elastycznymi materiałami i osznurowywanie. Sposób ten jest najbardziej rozpowszechniony na całym niemal świecie. Opisane zabezpieczenie wymaga uformowania bardzo wyokrąglonej bryły. Dzięki wyokrągleniu bryły siły ściskające powstałe w wyniku osznurowania rozkładają się równomiernie i nie …

Sposoby zabezpieczenia bryły korzeniowej cz.1

Bryła korzeniowa przesadzanych drzew jest prawie zawsze narażone na rozkruszenie podczas operacji transportowych. Tylko bryły bardzo silnie przerośnięte korzeniami oraz uformowane z gleb zwięzłych, np. gliniastych, dość dobrze znoszą transport. Konieczne jest więc stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapobiegających uszkodzeniom bryły podczas …