Przewożenie roślin drzewiastych

Podczas sadzania wszelkich roślin powinno się (przestrzegać zasady możliwie najkrótszego przetrzymywania ich od czasu wykopania ze szkółki do momentu posadzenia w miejscu przeznaczenia) Przedłużanie tego okresu przez przedwczesne wykopywanie, przedłużający się transport lub spóźnione sadzenie ma zawsze niekorzystny wpływ na …