Uszkodzenia drzew przez wyładowania elektryczne – uderzenie pioruna

Uszkodzeniom przez wyładowania elektryczne ulegają najczęściej drzewa bardzo stare i wysokie, często górujące nad otoczeniem. Rozmiary uszkodzeń są bardzo różne i zależą od takich czynników, jak: siła wyładowania, gatunek i rozmiar drzewa oraz od właściwości gruntu, jak na przykład stopień …

Złamania gałęzi i konarów

Złamania następują wskutek działania różnych obciążeń, których wielkość przekracza wytrzymałość drewna. Przeciążenia takie występują najczęściej podczas bardzo silnych wiatrów' działających na drzewo w stanie ulistnionym lub wskutek oblodzenia gałęzi po spadnięciu przemrożonego deszczu, wskutek działania okiści śniegowej spowodowanej przymarzaniem padającego …