Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową

Rozwój nowoczesnego szkółkarstwa pozwala coraz powszechniej korzystać z roślin uprawianych w pojemnikach (kontenerach), a więc z dobrze przerośniętą korzeniami bryłą, co zapewnia lepsze przyjmowanie się oraz znacznie wydłuża okres sadzenia.

Sadzenie z bryłą korzeniową stosuje się zawsze do roślin iglastych …