Cechy trawnika

Trawnikami nazywa się powierzchnie trwale pokryte roślinnością, zwykłe trawiastą, tworzone i utrzymywane dla różnych celów. Do cech trawnika decydujących o jego wartościach estetycznych należą: jednolitość, gładkość i żywa zielona barwa.

Przez jednolitość należy rozumieć jednolity pod względem struktury typ roślin …

Ubytki drewna cz.2

Od materiałów takich wymaga się następujących cech: niewielkiej gęstości pokornej, elastyczności, właściwości termicznych zbliżonych do drewna, nienasiąkliwości, dostatecznej wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto materiał taki powinien być tani, łatwo osiągalny i łatwy do wbudowania. Z uwagi …